Извършваме ремонт на хотелиерско, барово и ресторантско оборудване, ремонт на черна и бяла техника както и на хладилна климатична и вентилационна техника, част от нашите клиенти са :